КОИ СМЕ НИЕ

„Европул Кънсалтинг” ЕООД е динамична и разрастваща се структура, която отговаря адекватно на променящите се нужди на бизнеса. Мисията ни е да вдъхваме увереност на всички наши партньори, като им предоставяме услуги с възможно най-високо качество”.

От екипа на “Европул Кънсалтинг” ЕООД 

“Европул Кънсалтинг” ЕООД е бутикова консултантска компания, която работи с ограничен и предварително определен кръг от клиенти и партньори. Екипът ни отделя необходимото време и персонализиран подход за постигане на индивидуални консултантски решения, съобразени с конкретните нужди на всеки от нашите клиенти. Целеустремеността, опитът и креативното мислене са гаранция за успех, а всяко наше действие е плод на добре обмислена колективна работа.

Европул КънсалтингЕООД е също и част от групата на „Европул” АД, регистрирана по българското законодателство и оперираща на българския и международния пазар от 1992 година. Дейността на нашата организация е тясно специализирана в сферата на консултантските услуги по програми, проекти и инвестиционни процеси с външно финансиране, както и за осъществяването на активен диалог между публичния и частния сектор. Екипът ни се състои предимно от експерти с дългогодишен опит в държавната администрация, финансови институции и институции, отговорни за усвояването на средства от Европейски и международни фондове.